Art Club Ferdinand

"Umění spojuje, Art Club Ferdinand tě zve do svého světa!"


Art Club Ferdinand je spolek, který sdružuje umělce a kumštýře v obci Hlásná Třebaň a okolí. Jeho cílem je podpora a prezentace hudebního, divadelního a výtvarného umění, a to jak profesionálního, tak i amatérského. Spolek vytváří na jedné straně příležitosti prezentací svých členů - umělců formou výstav, koncertů a přehlídek. Na druhou stranu zapojuje širší veřejnost, především děti a mládež do uměleckých a tvůrčích aktivit. Pro nejširší veřejnost vytváří svými kulturními projekty možnosti kvalitního uměleckého vyžití a zpestřuje  život v obci, okolí, ale přiláká i pro návštěvníky a turisty.

Budete-li nás sledovat neujde Vám žádná z pořádaných akcí.