Náš tým

Lidka Slavík Limpouchová

Předsedkyně správní rady spolku Art Club Ferdinand

Co dělám? 

Jednám navenek s veřejností, se členy ACF a partnery, jsem tak trochu mozek všech projektů a jsem zodpovědná za jejich realizaci. 

Z velké části se podílím na dramaturgii koncertů a vernisáží, které občas i moderuji. Zároveň se aktivně podílím na projektech jako výtvarnice, nebo hráčka na violu. A když nejsou lidi, zahraju si nakonec i v našem ochotnickém divadle. Jak jinak - velkou šéfku. Prostě holka pro všechno.  

Martin Slavík

Člen správní rady

Co dělám?

Zastupuji spolek navenek, jednám především s veřejností, partnery a s umělci, které si sjednáváme pro naše hudební projekty. 

Profesí jsem operní zpěvák, a tak je můj úděl jasný. Zásobovat naše projekty kvalitními zpěváky a hudebníky. Jako zpěvák-tenorista s radostí vystupuji na našich koncertech. Podílím se na dramaturgii a koordinuji technické zabezpečení projektů.  A když na to přijde, zarežíruji si i naše ochotnické divadlo. Prostě takový kluk pro všechno.

Kreativní část týmu 

Při cestě na Art Hobby Veletrh v Lipsku.

Zleva: Dáša, Věrka, Aleš, Eliáš, Michal, Jana, Pavla, Honza, Lidka, Jitka, Martin, Markéta, Milena.


Co děláme? 

Když sami netvoříme, (obrazy, keramiku, muziku...), přikládáme ruku k dílu, kde je potřeba, když realizujeme projekt. Zdobíme, instalujeme, pečeme, obsluhujeme, roznášíme plakáty a když na to přijde, navrhujeme vlastní nápady. A pak si je musíme zrealizovat.

Prostě jsme taková stvoření pro všechno. 

Divadelní sekce

Část spolku, která dala dohromady ochotnické divadlo. 
Zleva - Martin, Metoděj, Honza, Milan, Lidka, Monika, Martin, Jana. 

Chybí: Jirka, Tomáš a Jitka

Co děláme? Nalejváme si do hlavy mraky textů a snažíme se smysluplně pohybovat po jevišti.